בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!


קורס נאמני בטיחות

משרדנו מקיים קורסי נאמני בטיחות במפעלים וארגונים באישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

logo בניית אתרים