בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בטיחות באירועים

כדי לסלק או להפחית את הסיכונים הנשקפים למשתתפים ולקהל באירוע המוני, יש לקיים לכל אירוע מערכת לניהול בטיחות ובריאות. 

להמשך קריאה>>

שירותי בטיחות וגיהות תעסוקתית במפעלים

ממונה בטיחות הוא תפקיד בעל חשיבות מכרעת לעבודתם התקינה של מפעלים, בתי עסק וארגונים גדולים.

להמשך קריאה>>

רישוי עסקים ותיק שטח

חשיבות נושא ההיערכות בפני תקריות חומרים מסוכנים (חומ"ס), באה לידי ביטוי בתיק מפעל הנעשה על פי התקנות לרישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) שפורסמו באוגוסט 1993 התשנ"ג.

להמשך קריאה>>

שירותי הדרכה

"מחזיק במקום עבודה (מעביד) ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר

להמשך קריאה>>

בטיחות ומניעת אש

· מבוא לנושא ועקרונות לביצוע הערכת מצב בארוע חומרים מסוכנים.

· הדרכות בטיחות אש

להמשך קריאה>>

פיקוח בטיחות בבניה ובניה הנדסית

"בר יועצי בטיחות" מציעה פיקוח בטיחות הקמה. ההצעה כוללת הגדרת מדיניות הבטיחות באתר

להמשך קריאה>>

מבדקי בטיחות למוסדות חינוך וגני ילדים

"בר יועצי בטיחות" מעניקה שירות צמוד ומקצועי לבדיקות בטיחות במוסדות חינוך, גני ילדים, בתי ספר, מתנס"ים וקייטנות.

להמשך קריאה>>

סקרי סיכונים ומפגעים

המושג "סקר סיכונים" ( risk assessment ) הינו תהליך הניתן ליישום בכל פעילות. תהליך זה מיישם גישה פרו אקטיבית, גישה מובנית

להמשך קריאה>>

מבדקי בטיחות קייטנות

בחודשי הקיץ מופעלות במדינת ישראל כ 2,500 קייטנות. הפעלת קייטנה מותנית בקבלת אישור בטיחותי עלתקינות המבנה והמתקנים ובהכשרת המדריכים בהוראות ובהנחיות של הבטיחות.
להמשך קריאה>>

תוכנית לניהול ביטחון

תוכנית בטיחות היא מסמך המציג את מבנה מערך הבטיחות בארגון, את האופן בו ניתן מענה לצורכי הבטיחות, תוכניות ניהול שונות בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ומרכיבים נוספים המסייעים לנהל את הבטיחות בצורה מסודרת ויעילה.

להמשך קריאה>>

בית ספר ללימוד נהיגת מלגזות

מורשה משרד התחבורה 

קורס דו יומי – עבור מפעילי מלגזה חדשים בעלי רישיון נהיגה מכל סוגכוללת הגדרת מדיניות הבטיחות באתר עפ"י פקודות הבטיחות בעבודה, תוכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה והנחיות מפקח עבודה ראשי..

להמשך קריאה>>

שירותי בטיחות וייעוץ באירועים המוניים 

ייעוץ בטיחות וניהול למצבי חירום ואסון (שע"ח)

אסונות פתע רחבי היקף (בכינויים המקצועי - אפר"ן) נחלקים לשני סוגים – אלה המתרחשים בעקבות תופעות טבע כגון רעידות אדמה, גלי צונאמי, דליקות יער, שיטפונות, התפרצויות הרי געש וכיוצ"ב, 

להמשך קריאה>>
logo בניית אתרים