בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

 

אירועים המוניים

כדי לסלק או להפחית את הסיכונים הנשקפים למשתתפים ולקהל באירוע המוני, יש לקיים לכל אירוע מערכת לניהול בטיחות ובריאות. הדבר העיקרי אשר מבדיל מערכת ניהול בב"ת לאירוע המוני ממערכת מקבילה בארגון או במפעל "רגיל", הוא שזו מערכת שבעיקרה מוקמת אד-הוק – למטרת ביצוע בבטיחות של אירוע מסוים – ולכן מאפייניה שונים ממערכת ניהול בב"ת רגילה.

מערכת ניהול הבב"ת המוצעת ע"י חברת "בר יועצי בטיחות" לאירועים המוניים מתבססת על ת"י 5688 לניהול בטיחות באירועים המוניים .

חברת "בר יועצי בטיחות" מתמחה בתכנון אירועים בהיבט הבטיחותי , אירוע המוני הינו אירוע מורכב הדורש התייחסות לגורמים בטיחותיים רבים ומגוונים.
אנו מלווים ומפקחים באופן אישי על תהליכי ההקמה, ניהול הסיכונים באירוע והפירוק.

לרבות הטיפול בקבלת האישורים הדרושים מהרשויות המקומיות, המשטרה שירותי הכבאות ורישוי עסקים כחלק מהתהליך הכולל של הפקת האירוע .

ממגוון השירותים הניתנים על ידינו :

  • בטיחות באירועים המוניים

הכנת תוכנית בטיחות למפיק ולגורמי הרישוי באירוע.

כתיבת חוברת הנחיות בטיחות לאירוע.

טיפול מול גורמי הרישוי - הרשויות המקומיות, המשטרה שירותי הכבאות ורישוי עסקים ליווי ופיקוח על ההכנות לאירוע ומתן אישור סופי לקיום האירוע.

טיפול מקצועי ומסור בכל סוגי האירועים - תהלוכות, אירועי ספורט, אירועי קיץ , מתנפחים, זיקוקי דינור וכד'.

  • ביקורת בטיחות

ביקורת בטיחות והכנת סקר סיכונים באתר לקיום האירוע .

  • אישור גורמים מקצועיים

מהנדס קונסטרוקציה - בדיקת יציבות מבנים כגון: במות, אוהלים, גשרי תאורה ומתנפחים.

מהנדס בודק חשמל ומתח גבוה - בדיקת תקינות ובטיחות מערכת החשמל באירוע .

מהנדס יועץ מזון - טיפול מול משרד הבריאות וליווי האירוע מהאספקט של בריאות הציבור.

בדיקה ואישור של מערכות גז - בדיקת תקינות ובטיחות מערכת הגז באירוע.

logo בניית אתרים