בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!


בטיחות ומניעת אש

במסגרת תחום זה אנו מציעים:

  • יעוץ ופיתוח תכנית יישומית למערכת מניעה והיערכות לדליקות וכיבוי אש.
  • יעוץ מקצועי לצוות היזמים והאדריכלים בשלבי התכנון והבניה.
  • סקר סיכונים הכולל זיהוי וניתוח סיכוני אש בכל סוגי המבנים, בתכנון או בבנייה.
  • סקר סיכונים אפיון והגדרת מערכות גילוי אש והתראה.
  • הכנת תיק שטח לחירום לפי דרישת הרשויות.
  • פיקוח והנחיה ליישום הכללים לבטיחות אש.
  • הדרכות בטיחות אש ומניעת דליקות.
  • טיפול בקבלת אישורים לכיבוי אש ורישוי עסק.

· מבוא לנושא ועקרונות לביצוע הערכת מצב בארוע חומרים מסוכנים.

· הדרכות בטיחות אש

· הקמת צוותי בטיחות אש וחומ"ס פנים מפעליים, הכשרה ותרגול.

 

   
logo בניית אתרים