בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!

בר יועצי בטיחות בע"מ - כל מה שנדרש בבטיחות, בשפה שלך!


שירותי הדרכה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999, קובעות:

"מחזיק במקום עבודה (מעביד) ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום".

"מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה".

מטרה:

 • צמצום תופעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות של עובדים ובעלי עניין אחרים.
 • מניעת נזקים והפרעות לפעילות שוטפת וליצור.
 • שיפור אקלים ארגוני ויחסי עבודה.
 • חסכון כלכלי, בהפסד ימי עבודה ופרמיות ביטוח.

סוגי ההדרכות שחברתנו מציעה כוללת:

קורס נאמני בטיחות

בר יועצי בטיחות מקיימת קורסים מקצועיים להכשרת נאמני בטיחות בקורס שמאושר ע"י מפקח עבודה ראשי.

מטרת הקורס הינה הכשרת נאמני בטיחות כנדרש בסעיף 4 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999.

מתכונת הקורס מפגשים בני 8 שעות , הרצאות פרונטליות, סדנא מעשית בביצוע "סקר סיכונים בעמדות עבודה", בחינת מעבר בהרכב של 30 שאלות מגוונות בסיום הקורס.

תכני הקורס הינם בהתאם לתכנים ולמרצים שמאושרים ע"י אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת,. ניתן לבצע התאמה למוסדות ומפעלים ייחודים בבניה אישית של קורס נאמנים.

 

הסמכת עובדים בגובה

התקנה החדשה לעבודה בגובה נכנסה לתקפה בשנת 2007. בהתאם לדרישות התקנה, על המעסיק חלה החובה לוודא הדרכת העובד והכשרתו ע"י מדריך מוסמך, להעריך את הסכנה, לספק לעובד ציוד מגן אישי, לתכנן ולפקח על כל עובדיהם בשעת הימצאותםבגובה.

חברת בר יועצי בטיחות תדריך ותכשיר את העובדים לביצוע עבודה בתחומים אלו :

 • על סולמות.
 • מתוך סלים להרמת אדם.
 • מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.
 • בתוך מקום מוקף.
 • מעל לפיגומים נייחים.
 • מעל גגות.
 • מעל מבנה קונסטרוקציה.

הדרכת מנהלי עבודה ועובדי אחזקה

מגוון הדרכות רחב ומקצועי למנהלי עבודה ועובדי אחזקה באמצעות מדריכים מוסמכים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999.

 

ארגונומיה וסביבת עבודה

סביבת העבודה של ימינו היא דינמית, מהירה, משתנה, גלובלית. המחשב הינו כלי העבודה העיקרי שלנו למשך יום עבודה של 9 שעות, וגם בבית אנו מבלים מולו מספר שעות ניכר.

סביבות עבודה תעשייתיות מכל סוג מביאות איתן אתגרים ארגונומיים רבים כמו הרמת משאות, עבודה חזרתית ומונוטונית, תנוחות עבודה מאומצות , הפעלת כוח , לחץ ועוד.

אנו סובלים מכאבי גב, כאבי ראש, שכמות תפוסות, כאבים בשורש כף היד, באצבעות, במרפקים, בברכיים .... לעיתים עד הגבלה בתנועה, התפתחות בעיה כרונית והיעדרויות מהעבודה.

הארגונומיה – הנדסת אנוש , היא תחום העוסק בהתאמת הסביבה לעובד בצורה המיטבית (מלטינית, ארגו=עבודה, נומוס=חוקים), יעודה הינו זיהוי החשיפות התעסוקתיות השונות ומתן פתרונות ישימים למניעתן, על מנת לשפר את רמת הבטיחות, לצמצם היעדרויות, כאבים ואי שביעות רצון ולייעל את העבודה.

הדרכת העובדים בארגונומיה תשפר את הביצועים מחד ואת איכות חיי העובדים והעבודה בפרט.

בטיחות בחשמל

ביצוע רענון מקצועי והדרכות בטיחות בחשמל לחשמלאים ולעובדים שאינם חשמלאים לרבות הנושאים הר"מ :

 • הגורמים המשפעים על חומרת ההתחשמלות ואמצעי ההגנה מפני התחשמלות
 • חוק החשמל ותקנותיו לרבות התקנה החדשה בתקנות החשמל נובמבר 2008 - עבודה במתח חי וקירבתו
 • הליקויים בחשמל הגורמים לשריפות : הארקות, בידוד כפול, וממסר פחת, זינה צפה, משגוח..
 • תאונות חשמל ולקחיהן .
 • סוגי רישיונות חשמל והתנאים לקבלתן
 • כלי חשמל מטלטלים
 • בדיקות תקופתיות באתרי חשמל

בטיחות אש, מניעת שריפות והתמודדות באירועי חומ"ס

 

מגוון הדרכות בנושאי בטיחות אש, מניעת שריפות, התמודדות באירועי חומ"ס משולבי שריפה ועוד..

להלן מדגם מהנושאים המשולבים בהדרכות :

- מהות השריפה ועקרונות למניעתה.

- שיטות לכיבוי אש.

- חומרי כיבוי.

- סוגי השריפות הנפוצות ושיטות הכיבוי הרלוונטיות.

- סיכוני חשמל וטיפול בשריפות חשמל.

- סיכוני נוזלים דליקים וגזים דליקים והטיפול בהם.

- סרט הדרכה בנושא.

- מערכות גילוי וכיבוי אוטומטיות, עקרונות פעולה

· עקרונות הזיהוי והטיפול הראשוני באירוע חומ"ס – חזרה על זיהוי עפ"י מס' האו"ם, קוד החירום, כרטיס  
  פעולות החירום ואיש צוות החירום המפעלי, גיליון הבטיחות (M.S.D.S.), הספר לטיפול בתקריות חומ"ס
  (הספר הכתום) וכו'.
 
· אמצעי מיגון העומדים לרשות אנשי צוות החירום (מנפ"ים, חליפות חומ"ס, מגפיים, כפפות ואמצעי מיגון
  נוספים הקיימים במפעל).
 
· אמצעים לאיטום, ספיגה וטיפול בחומ"ס הקיימים במפעל (חביות מיוחדות, שרבולי ספיגה, שרשראות
  הרמה, אמצעי איטום ועוד).

· סקירת אירועי שריפה ואירועי חומ"ס שהתרחשו בישראל ובעולם בשנים האחרונות.

· תרגול טיפול של צוות החירום בחביות דולפות בעלות שילוט סימון חומ"ס תוך ביצוע הערכת מצב
  התמגנות, זיהוי החומר, טיפול ופינוי.

 

logo בניית אתרים